Javni vodovod u opštini Laktaši je podijeljen na sedam različitih vodovodnih sistema, potpuno međusobno nezavisnih, kako sa stanovišta izvorišta tako i sa stanovišta distributivne mreže.

Opština Laktaši se snabdijeva pitkom vodom iz podzemnih vodonosnih slojeva koji se nalaze na dubinama između 12-25 m. Voda se eksploatiše iz pet bušenih bunara (izvorišta) koji se nalaze u neposrednoj blizini centra grada.

Na osnovu hidrogeoloških ispitivanja u periodu od 1974. – 1976. godine u eksploataciju su stavljena dva bušena bunara  B1 i B2, a  tadašnja  izdašnost oba bunara je iznosila 55-60 l/s. Vremenom je dolazilo do smanjenja nivoa vode u postojećim bunarima, posebno u sušnom periodu. Izdašnost bunara je značajno opala (B1-5 l/s, B2-12 l/s) i nije zadovoljavala kontinuirano snabdijevanje stanovnika opštine Laktaši sa pitkom vodom. Da bi se djelomično riješio ovaj problem, krajem 2007. godine počeli su istražni radovi na novim izvorištima, a već sredinom 2008. godine u eksploataciju su pušteni bunari B8 i B9.

Sadašnji kapacitet sa svih pet bunara (izvorišta) kreće se između  60 l/s i 90 l/s i sa takozvanim “Starim bunarom” izdašnosti 5-7 l/s.

Lokalni vodovod u naselju Bakinci Odlukom opštine Laktaši dat ja na upravljanje i održavanje KP “Budućnost” a.d. Laktaši. Problemi koji se javljaju prilikom snabdijevanja potrošača sa pitkom vodom su pojava zamućenosti  izvora prilikom padavina i slaba izdašnost u toku ljetnog perioda.

Zapremina rezevoara je V=50m3. Hlorisanje vode se vrši natrijum-hipohloritom, pomoću dozir pumpe.

Odlukom opštine Laktaši krajem 2008. godine, vodovod Drugovići dat je na upravljanje i održavanje KP “Budućnost” a.d. Laktaši. Kapacitet izvora je veoma slab od 1-1,5 l/s, što je nedovljno za broj domaćinstava koja se snabdijevaju vodom za piće sa ovog izvora. Dužina distributivne mreže je 14 km.

Hlorisanje vode se vrši natrijum-hipohloritom, pomoću dozir pumpe.

Slatina se snabdijeva sa vodom iz banjalučke gradske mreže. U naselju Trn, sistemom prepumpavanja, voda se prebacuje u rezervoar V=2000m3, odakle se gravitaciono snabdijeva veći dio naselja Slatina, dok se druga visinska zona snabdijeva preko odgovarajućih prepumpnih stanica.

Pored ovog sistema za vodosnabdijevanje postoji i lokalni vodovod “Gakovica”, koji datira još iz vremena austro-ugarske vladavine na ovim prostorima.

Ovim sistemom obuhvaćena su četiri izvora iz kojih se voda gravitaciono distribuira do dva odvojena rezervoara od kojih svaki ima zapreminu V=50m3 .

Lokalni vodovod u naselju Kriškovci Odlukom opštine Laktaši dat je na upravljanje i održavanje KP “Budućnost” a.d. Laktaši od polovine 2011. godine. Trenutni kapacitet izvorišta  je 12 l/s. Dubina bušotine na izvorištu je 12 m.

U sklopu izvorišta projektovana je i hlorna stanica. Dezinfekcija vode  vrši se gasnim hlorom.

Sa rezervoara  “Kriškovci” zapremine V= 2×50m3 određena količina vode se distribuira u rezervor “Milosavci” i postojeći rezervoar “Gumjera”.

Godine 2003. urađeno je izvorište u naselju Maglajani. Odlukom opštine Laktaši od 2012. godine sistem vodosnabdijevanja je pod upravom i održavanjem KP “Budućnost” a.d. Laktaši. Bušeni bunari se nalaze na dubini od 30 m. Trenutni kapacitet izvorišta je  cca 7 l/s.

Rezervoar se nalazi na lokalitetu zaseoka “Gajani” zapremine V=1000m3.  Dezinfekcija vode se vrši kontinuiranim hlorisanjem pomoću gasnog hlora. Hlorna stanica smještena je na izvorištu.