SAGLASNOST NA LOKACIJSKE USLOVE

Stambeni i stambeno poslovni  objekat (KM)Poslovni objekat (KM)
60,0090,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

 

SAGLASNOST NA ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

Stambeni i stambeno poslovni  objekat (KM)Poslovni objekat (KM)
60,0090,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.