SAGLASNOST NA LOKACIJSKE USLOVE

Stambeni  objekat (KM)Poslovni objekat (KM)
70,00150,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

 

SAGLASNOST NA ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

Stambeni objekat (KM)Poslovni objekat (KM)
70,00150,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.