САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

Стамбени и стамбено пословни  објекат (КМ) Пословни објекат (КМ)
60,00 90,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.

 

САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ

Стамбени и стамбено пословни  објекат (КМ) Пословни објекат (КМ)
60,00 90,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.