Da biste izbjegli moguće probleme i troškove oko vodosnabdijevanja, a ako se oni i pojave, radi bržeg i bezbolnijeg otklanjanja, u obostranom interesu dajemo Vam nekoliko savjeta i poruka.

 

  1. Vlasnici individualnih kuća prije svakog dužeg odsustva (godišnji odmor, putovanje, rad u inostranstvu i sl.) trebaju u šahtu zatvoriti svoj ventil (iza vodomjera).
  2. Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te blagovremenog otklanjanja gubitka vode na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući) bilo bi poželjno bar jednom mjesečno provjeriti ispravnost instalacija. Provjera se vrši tako što se zatvore sva izlivna mjesta u kući (u zgradama s više stanova, u dogovoru sa svim stanarima), a na vodomjeru kontroliše da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na Vašu štetu i sami ga morate pronaći i otkloniti. Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan, a što uz množenje sa cijenom daje finansijski gubitak.
  3. Pred zimu u mjesecu novembru ili početkom decembra provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja. Ukoliko nije, a niste u stanju sami izvršiti zaštitu, molimo Vas da nas obavijestite. Zaštita od smrzavanja vrši se na višim područjima.
  4. Ako uočite bilo kakav dotok vode u šaht ili oštećenje iste (lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće šahta) obavijestite nas.
  5. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.
  6. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Za zatvaranje vode prije vodomjera (prilikom popravka ili zamjene ventila iza vodomjera), zadužena je RJ „Održavanje“ (tel: 051/536-260). U zgradama s više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari .
  7. Ispusni ventil iza vodomjera ugrađuje i održava potrošač sam i ne smije biti ugrađen u našem šahtu već na kućnoj instalaciji.
  8. Za nenastanjene objekte kao i bašte, bilo bi korisno imati sopstveni šaht sa ventilom koji se može zatvoriti.
  9. O prekidu vodosnabdijevanja zbog radova na cjevovodu bićete obavješteni putem sredstava javnog informisanja, našim pismenim obavještenjem ili usmeno od naših radnika. Pri dolasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato pustite vodu na svim izlijevnim mjestima da teče dok se ne izbistri, i tek tada je možete slobodno koristiti.
  10. Ako u vodi uočite nešto neuobičajno, ako je smanjena količina, pad pritiska, povišena temperatura ili je voda zamućena, obavjestite nas radi otklanjanja nedostataka.