Rb.O P I SCijena KMCijena sa
PDV (
KM)
1.sat vibro nabijača sa radnikom42,7450,00
2.sat vibro ploče sa radnikom34,1940,00
3.sat valjka sa radnikom42,7450,00
4.sat „HONDE“ crpne pumpe sa radnikom42,7450,00
5.cisterna za pranje ulice zapremine 8 m3 sa dva radnika85,47100,00
6.sat rada NK radnika8,5510,00
7.sat rada KV radnika12,8215,00
8.sat rada VK radnika15,3818,00
9.sat rada STRUČNOG LICA17,1020,00
10.izlazak na teren sa upotrebom vozila25,6430,00
11.pročepljanje kanalizacije u objektu ručno-sajla34,1940,00
12.pročepljanje kanalizacije u objektu mašinski – sajla59,8370,00
13.isključenje objekta sa vodovodne mreže po zahtjevu34,1940,00
14.ponovno priključenje objekta na vodovodnu mrežu po zahtjevu34,1940,00
15.ponovno priključenje objekta na vodovodnu mrežu u šahtu – zbog ne plaćanja računa51,2960,00
16.ponovno priključenje na vodovodnu mrežu na liniji239,32280,00
17.isključenje objekta sa kanalizacione mreže u revizionom šahtu42,7450,00
18.VIBRO IGLA sa radnikom –pumpani beton po m38,5510,00
19.rad ROVO KOPAČA po satu85,47100,00
20.rad MINI BAGERA po satu68,3880,00
21.rad KAMIONA – KIPER po satu59,8370,00
22.CISTERNA ZA PROČEPLJANJE KANALIZACIJE po satu119,66140,00
23.CISTERNA ZA CRPLJENJE SEPTIČKIH JAMA

-do 3 km po cisterni

-od 3 do 10 km po cisterni

-preko 10 km po cisterni

47,00

59,83

71,80

55,00

70,00

84,00

24.crpljenje septičke jame „MARBO“ d.o.o. Laktaši94,02110,00
25.crpljenje septičke jame AUTOPRAONAMA

-do 3 km

-preko 3 km

59,83

71,80

70,00

84,00

26.SJEKAČ ASVALTA po satu rada81,2095,00
27.-iskop kanala u terenu III kategorije

po m̕ (širina rova 16 cm).

-zatrpavanje kanala (istog)

1,71

0,43

2,00

0,50

28.-iskop kanala TRAKTOROM SA FREZOM u terenu III

kategorije po m̕ (širina rova 16-30 cm)

-zatrpavanje kanala (istog)

2,14

0,60

2,50

0,70

29.rad KOMPRESORA po satu sa radnikom59,8370,00
30.PODBUŠIVANJE saobraćajnice po m̕

profil rupe 100 mm

profil rupe 150 mm

 

29,92

51,29

 

35,00

60,00

31.Iskop kanala mašinski u terenu III kategorije po m39,5011,12
32.Nabavka i ugradnja pijeska (muljika) po m325,0029,25
33.Uklanjanje asvaltnih površina po m2 (prevlaka prosječne debljine 7 cm)15,0017,55
34.Obnavljanje asvaltnih površina po m2 (prosječne debljine 7 cm)32,0037,44
35.Uklanjanje betonskih i sličnih površina po m2 (prosječne debljine 10 cm).17,0019,89
36.Obnavljanje betonskih i sličnih površina po m2 (prosječne debljine 10 cm).35,0040,95
37.Odvoz viška zemlje na deponiju udaljenosti do 10 km9,0010,53
38.Izrada prstenastog uzemljenja DV ili TS po m

(iskop kanala i zatrpavanje)

3,504,09
39.Izrada uzemljenja NN stuba po m

(iskop i zatrpavanje)

3,003,51
40.Iskop temelja za TS mašinski po m3 sa odvozom zemlje

do 10 km udaljenosti

10,5012,28
41.Nabavka dovoz i ugradnja betona MB 20 po m3

do 10 km udaljenosti

130,00152,10
42.Nabavka dovoz i ugradnja betona MB 20 po m3

preko 10 km udaljenosti

136,50

 

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

Rb.O P I SCijena KMCijena sa
PDV (
KM)
1.malterisanje po m2 – samo rad8,5510,00
2.krečenje po m2 – samo rad2,142,50
3.postavljanje keramičkih pločica (srednje klase) po m212,8215,00

 

PREVOZ VODE

Rb.O P I SCijena KMCijena sa
PDV (
KM)
1.Prevoz vode cisternom zapremine 8 m3

– do 5 km

– od 5 do 10 km

– od 10 do 15 km

– od 15 do 20 km

– od 20 do 25 km

– od 25 do 30 km

– preko 30 km

 

51,30

68,38

89,74

119,66

128,21

149,57

170,94

 

60,00

80,00

105,00

140,00

150,00

175,00

200,00