Рб. О П И С Цијена КМ Цијена са
ПДВ (
КМ)
1. сат вибро набијача са радником 42,74 50,00
2. сат вибро плоче са радником 34,19 40,00
3. сат ваљка са радником 42,74 50,00
4. сат „ХОНДЕ“ црпне пумпе са радником 42,74 50,00
5. цистерна за прање улице запремине 8 м3 са два радника 85,47 100,00
6. сат рада НК радника 8,55 10,00
7. сат рада КВ радника 12,82 15,00
8. сат рада ВК радника 15,38 18,00
9. сат рада СТРУЧНОГ ЛИЦА 17,10 20,00
10. излазак на терен са употребом возила 25,64 30,00
11. прочепљање канализације у објекту ручно-сајла 34,19 40,00
12. прочепљање канализације у објекту машински – сајла 59,83 70,00
13. искључење објекта са водоводне мреже по захтјеву 34,19 40,00
14. поновно прикључење објекта на водоводну мрежу по захтјеву 34,19 40,00
15. поновно прикључење објекта на водоводну мрежу у шахту – због не плаћања рачуна 51,29 60,00
16. поновно прикључење на водоводну мрежу на линији 239,32 280,00
17. искључење објекта са канализационе мреже у ревизионом шахту 42,74 50,00
18. ВИБРО ИГЛА са радником –пумпани бетон по м3 8,55 10,00
19. рад РОВО КОПАЧА по сату 85,47 100,00
20. рад МИНИ БАГЕРА по сату 68,38 80,00
21. рад КАМИОНА – КИПЕР по сату 59,83 70,00
22. ЦИСТЕРНА ЗА ПРОЧЕПЉАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ по сату 119,66 140,00
23. ЦИСТЕРНА ЗА ЦРПЉЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА

-до 3 км по цистерни

-од 3 до 10 км по цистерни

-преко 10 км по цистерни

47,00

59,83

71,80

55,00

70,00

84,00

24. црпљење септичке јаме „МАРБО“ д.о.о. Лакташи 94,02 110,00
25. црпљење септичке јаме АУТОПРАОНАМА

-до 3 км

-преко 3 км

59,83

71,80

70,00

84,00

26. СЈЕКАЧ АСВАЛТА по сату рада 81,20 95,00
27. -ископ канала у терену ИИИ категорије

по m̕ (ширина рова 16 цм).

-затрпавање канала (истог)

1,71

0,43

2,00

0,50

28. -ископ канала ТРАКТОРОМ СА ФРЕЗОМ у терену ИИИ

категорије по m̕ (ширина рова 16-30 цм)

-затрпавање канала (истог)

2,14

0,60

2,50

0,70

29. рад КОМПРЕСОРА по сату са радником 59,83 70,00
30. ПОДБУШИВАЊЕ саобраћајнице по m̕

профил рупе 100 мм

профил рупе 150 мм

 

29,92

51,29

 

35,00

60,00

31. Ископ канала машински у терену ИИИ категорије по м3 9,50 11,12
32. Набавка и уградња пијеска (муљика) по м3 25,00 29,25
33. Уклањање асвалтних површина по м2 (превлака просјечне дебљине 7 цм) 15,00 17,55
34. Обнављање асвалтних површина по м2 (просјечне дебљине 7 цм) 32,00 37,44
35. Уклањање бетонских и сличних површина по м2 (просјечне дебљине 10 цм). 17,00 19,89
36. Обнављање бетонских и сличних површина по м2 (просјечне дебљине 10 цм). 35,00 40,95
37. Одвоз вишка земље на депонију удаљености до 10 км 9,00 10,53
38. Израда прстенастог уземљења ДВ или ТС по м

(ископ канала и затрпавање)

3,50 4,09
39. Израда уземљења НН стуба по м

(ископ и затрпавање)

3,00 3,51
40. Ископ темеља за ТС машински по м3 са одвозом земље

до 10 км удаљености

10,50 12,28
41. Набавка довоз и уградња бетона МБ 20 по м3

до 10 км удаљености

130,00 152,10
42. Набавка довоз и уградња бетона МБ 20 по м3

преко 10 км удаљености

136,50

 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Рб. О П И С Цијена КМ Цијена са
ПДВ (
КМ)
1. малтерисање по м2 – само рад 8,55 10,00
2. кречење по м2 – само рад 2,14 2,50
3. постављање керамичких плочица (средње класе) по м2 12,82 15,00

 

ПРЕВОЗ ВОДЕ

Рб. О П И С Цијена КМ Цијена са
ПДВ (
КМ)
1. Превоз воде цистерном запремине 8 м3

– до 5 км

– од 5 до 10 км

– од 10 до 15 км

– од 15 до 20 км

– од 20 до 25 км

– од 25 до 30 км

– преко 30 км

 

51,30

68,38

89,74

119,66

128,21

149,57

170,94

 

60,00

80,00

105,00

140,00

150,00

175,00

200,00