Рб.О П И СЦијена КМЦијена са
ПДВ (
КМ)
1.сат вибро набијача са радником42,7450,00
2.сат вибро плоче са радником34,1940,00
3.сат ваљка са радником42,7450,00
4.сат „ХОНДЕ“ црпне пумпе са радником42,7450,00
5.цистерна за прање улице запремине 8 м3 са два радника85,47100,00
6.сат рада НК радника8,5510,00
7.сат рада КВ радника12,8215,00
8.сат рада ВК радника15,3818,00
9.сат рада СТРУЧНОГ ЛИЦА17,1020,00
10.излазак на терен са употребом возила25,6430,00
11.прочепљање канализације у објекту ручно-сајла34,1940,00
12.прочепљање канализације у објекту машински – сајла59,8370,00
13.искључење објекта са водоводне мреже по захтјеву34,1940,00
14.поновно прикључење објекта на водоводну мрежу по захтјеву34,1940,00
15.поновно прикључење објекта на водоводну мрежу у шахту – због не плаћања рачуна51,2960,00
16.поновно прикључење на водоводну мрежу на линији239,32280,00
17.искључење објекта са канализационе мреже у ревизионом шахту42,7450,00
18.ВИБРО ИГЛА са радником –пумпани бетон по м38,5510,00
19.рад РОВО КОПАЧА по сату85,47100,00
20.рад МИНИ БАГЕРА по сату68,3880,00
21.рад КАМИОНА – КИПЕР по сату59,8370,00
22.ЦИСТЕРНА ЗА ПРОЧЕПЉАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ по сату119,66140,00
23.ЦИСТЕРНА ЗА ЦРПЉЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА

-до 3 км по цистерни

-од 3 до 10 км по цистерни

-преко 10 км по цистерни

47,00

59,83

71,80

55,00

70,00

84,00

24.црпљење септичке јаме „МАРБО“ д.о.о. Лакташи94,02110,00
25.црпљење септичке јаме АУТОПРАОНАМА

-до 3 км

-преко 3 км

59,83

71,80

70,00

84,00

26.СЈЕКАЧ АСВАЛТА по сату рада81,2095,00
27.-ископ канала у терену ИИИ категорије

по m̕ (ширина рова 16 цм).

-затрпавање канала (истог)

1,71

0,43

2,00

0,50

28.-ископ канала ТРАКТОРОМ СА ФРЕЗОМ у терену ИИИ

категорије по m̕ (ширина рова 16-30 цм)

-затрпавање канала (истог)

2,14

0,60

2,50

0,70

29.рад КОМПРЕСОРА по сату са радником59,8370,00
30.ПОДБУШИВАЊЕ саобраћајнице по m̕

профил рупе 100 мм

профил рупе 150 мм

 

29,92

51,29

 

35,00

60,00

31.Ископ канала машински у терену ИИИ категорије по м39,5011,12
32.Набавка и уградња пијеска (муљика) по м325,0029,25
33.Уклањање асвалтних површина по м2 (превлака просјечне дебљине 7 цм)15,0017,55
34.Обнављање асвалтних површина по м2 (просјечне дебљине 7 цм)32,0037,44
35.Уклањање бетонских и сличних површина по м2 (просјечне дебљине 10 цм).17,0019,89
36.Обнављање бетонских и сличних површина по м2 (просјечне дебљине 10 цм).35,0040,95
37.Одвоз вишка земље на депонију удаљености до 10 км9,0010,53
38.Израда прстенастог уземљења ДВ или ТС по м

(ископ канала и затрпавање)

3,504,09
39.Израда уземљења НН стуба по м

(ископ и затрпавање)

3,003,51
40.Ископ темеља за ТС машински по м3 са одвозом земље

до 10 км удаљености

10,5012,28
41.Набавка довоз и уградња бетона МБ 20 по м3

до 10 км удаљености

130,00152,10
42.Набавка довоз и уградња бетона МБ 20 по м3

преко 10 км удаљености

136,50

 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Рб.О П И СЦијена КМЦијена са
ПДВ (
КМ)
1.малтерисање по м2 – само рад8,5510,00
2.кречење по м2 – само рад2,142,50
3.постављање керамичких плочица (средње класе) по м212,8215,00

 

ПРЕВОЗ ВОДЕ

Рб.О П И СЦијена КМЦијена са
ПДВ (
КМ)
1.Превоз воде цистерном запремине 8 м3

– до 5 км

– од 5 до 10 км

– од 10 до 15 км

– од 15 до 20 км

– од 20 до 25 км

– од 25 до 30 км

– преко 30 км

 

51,30

68,38

89,74

119,66

128,21

149,57

170,94

 

60,00

80,00

105,00

140,00

150,00

175,00

200,00