На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/04) и члана 54. Статута КП “Будућност” а.д. Лакташи број: 449/12 од 27.06.2012. године, а у вези са чланом 20. Закона о комуналним дјелатностима, Надзорни одбор КП “Будућност” а.д. Лакташи, дана 28.04.2015. године, усклађује утврђени Цјеновник комуналних услуга број: 1921/14 од 30.12.2014. године са Одлуком општине Лакташи о давању сагласности на утврђене цијене воде и канализације број: 08-38-1/2015 од 01.03.2015. године, тако да сада утврђени и усаглашени цјеновник гласи:

ЦЈЕНОВНИК
комуналних услуга

ЦИЈЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Категорија потрошача Комунална дјелатност стара цијена (КМ/м3)* нова цијена (КМ/м3)*
Домаћинства, вјерски објекти и гробља Производња и испорука воде 1,10 1,26
Одвођење отпадних вода (канализација) 0,36 0,42
Производња и испорука воде са одвођењем отпадних вода (канализација) 1,46 1,68
Правна лица, привреда и приватно предузетништво Производња и испорука воде 2,47 2,84
Одвођење отпадних вода (канализација) 0,82 0,94
Производња и испорука воде са одвођењем отпадних вода (канализација) 3,29 3,78
Школске и предшколске установе Производња и испорука воде 1,50 1,72
Одвођење отпадних вода (канализација) 0,50 0,58
Производња и испорука воде са одвођењем отпадних вода (канализација) 2,00 2,30

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а и водног доприноса.

 

НАКНАДА ЗА ВОДОМЈЕР

 

Р.бр. Профил водомјера стара цијена (КМ) нова цијена
(КМ)
1. 1/2″ и 3/4″ 2,50 2,50
2. 1″ 5,00 5,00
3. 5/4″ 6,00 6,00
4. 6/4″ 7,00 7,00
5. 2″ 15,00 15,00
6. 3″ 20,00 20,00
7. 4″ 20,00 20,00
8. 6″ 30,00 30,00
Корисници у зградама са колективним водомјерима плаћају накнаду по стану 2,00 2,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.

 

ПРИКЉУЧНА ТАКСА ЗА ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

 

Р. бр. Профил прикључка      
Стамбени и стамбено – пословни објекат (КМ) Пословни Објекат (КМ)
1. 100 мм 237,50 285,00
2. 150 мм 298,50 351,00
3. 200 мм 460,00 552,00
4. 250 мм 945,00 1.134,00
5. 300 мм 1.700,00 2.040,00
6. 350 мм 1.983,75 2.380,50
7. 400 мм 2.250,00 2.700,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.

 

САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

Стамбени и стамбено пословни  објекат (КМ) Пословни објекат (КМ)
60,00 90,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.

 

САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ

 

Стамбени и стамбено пословни  објекат (КМ) Пословни објекат (КМ)
60,00 90,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.