На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/04) и члана 54. Статута КП “Будућност” а.д. Лакташи број: 449/12 од 27.06.2012. године, а у вези са чланом 20. Закона о комуналним дјелатностима, Надзорни одбор КП “Будућност” а.д. Лакташи, дана 28.04.2015. године, усклађује утврђени Цјеновник комуналних услуга број: 1921/14 од 30.12.2014. године са Одлуком општине Лакташи о давању сагласности на утврђене цијене воде и канализације број: 08-38-1/2015 од 01.03.2015. године, тако да сада утврђени и усаглашени цјеновник гласи:

ЦЈЕНОВНИК
комуналних услуга

ЦИЈЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Категорија потрошачаКомунална дјелатностстара цијена (КМ/м3)*нова цијена (КМ/м3)*
Домаћинства, вјерски објекти и гробљаПроизводња и испорука воде1,101,26
Одвођење отпадних вода (канализација)0,360,42
Производња и испорука воде са одвођењем отпадних вода (канализација)1,461,68
Правна лица, привреда и приватно предузетништвоПроизводња и испорука воде2,472,84
Одвођење отпадних вода (канализација)0,820,94
Производња и испорука воде са одвођењем отпадних вода (канализација)3,293,78
Школске и предшколске установеПроизводња и испорука воде1,501,72
Одвођење отпадних вода (канализација)0,500,58
Производња и испорука воде са одвођењем отпадних вода (канализација)2,002,30

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а и водног доприноса.

 

НАКНАДА ЗА ВОДОМЈЕР

 

Р.бр.Профил водомјерастара цијена (КМ)нова цијена
(КМ)
1.1/2″ и 3/4″2,502,50
2.1″5,005,00
3.5/4″6,006,00
4.6/4″7,007,00
5.2″15,0015,00
6.3″20,0020,00
7.4″20,0020,00
8.6″30,0030,00
Корисници у зградама са колективним водомјерима плаћају накнаду по стану2,002,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.

 

ПРИКЉУЧНА ТАКСА ЗА ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

 

Р. бр.Профил прикључка   
Стамбени и стамбено – пословни објекат (КМ)Пословни Објекат (КМ)
1.100 мм237,50285,00
2.150 мм298,50351,00
3.200 мм460,00552,00
4.250 мм945,001.134,00
5.300 мм1.700,002.040,00
6.350 мм1.983,752.380,50
7.400 мм2.250,002.700,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.

 

САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

Стамбени и стамбено пословни  објекат (КМ)Пословни објекат (КМ)
60,0090,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.

 

САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ

 

Стамбени и стамбено пословни  објекат (КМ)Пословни објекат (КМ)
60,0090,00

*Цијене у табели су исказане без ПДВ-а.