KP „Budućnost“ a.d. Laktaši obavlja redovnu proizvodnju i isporuku toplotne energije svim korisnicima usluga. Proizvodnja toplotne energije se vrši pomoću kotlova koji se nalaze u suterenu zgrade opštine Laktaši, a isti kao energent koriste mazut.

 

Grejna sezona traje ukupno 6 mjeseci, i počinje 15. oktobra tekuće godine, a završava 15. aprila naredne godine.

 

Ukupan broj korisnika koji je priključen na sistem daljinskog grijanja iznosi  63, od čega je 55 domaćinstava (stanova) i 8 poslovnih prostora i objekata.

 

U toku 2019. godine izvršena je nabavka kotlova za grijanje sa remontom postojeće opreme, čime je riješen dugogodišnji problem sa funkcionisanjem toplovodnog sistema, obzirom da su stara kotlovska postrojenja bila dotrajala i nije više postojala tehnička i ekonomska opravdanost za njihovo održavanje.