CJENOVNIK
komunalnih usluga

VARIJABILNI DIO CIJENE PROIZVODNJE I ISPORUKE VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA

Kategorija potrošačaKomunalna djelatnost Cijena (KM/m3)*
Domaćinstva, vjerski objekti i grobljaProizvodnja i isporuka vode1,36
Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)0,42
Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija)1,78
Pravna lica, privreda i privatno preduzetništvoProizvodnja i isporuka vode2,84
Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)0,94
Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija)3,78
Školske i predškolske ustanoveProizvodnja i isporuka vode1,72
Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)0,58
Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija)2,30

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a i vodnog doprinosa.

 

 

PRIKLJUČNA TAKSA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU

 

R. br.Profil priključka   
Stambeni i stambeno – poslovni objekat (KM)Poslovni Objekat (KM)
1.100 mm237,50285,00
2.150 mm298,50351,00
3.200 mm460,00552,00
4.250 mm945,001.134,00
5.300 mm1.700,002.040,00
6.350 mm1.983,752.380,50
7.400 mm2.250,002.700,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

 

SAGLASNOST NA LOKACIJSKE USLOVE

Stambeni   objekat (KM)Poslovni objekat (KM)
70,00150,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

 

SAGLASNOST NA ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

 

Stambeni  objekat (KM)Poslovni objekat (KM)
70,00150,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.