CJENOVNIK
komunalnih usluga

CIJENE PROIZVODNJE I ISPORUKE VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA

Kategorija potrošačaKomunalna djelatnoststara cijena (KM/m3)*nova cijena (KM/m3)*
Domaćinstva, vjerski objekti i grobljaProizvodnja i isporuka vode1,101,26
Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)0,360,42
Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija)1,461,68
Pravna lica, privreda i privatno preduzetništvoProizvodnja i isporuka vode2,472,84
Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)0,820,94
Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija)3,293,78
Školske i predškolske ustanoveProizvodnja i isporuka vode1,501,72
Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)0,500,58
Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija)2,002,30

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a i vodnog doprinosa.

 

NAKNADA ZA VODOMJER

 

R.br.Profil vodomjerastara cijena (KM)nova cijena
(KM)
1.1/2″ i 3/4″2,502,50
2.1″5,005,00
3.5/4″6,006,00
4.6/4″7,007,00
5.2″15,0015,00
6.3″20,0020,00
7.4″20,0020,00
8.6″30,0030,00
Korisnici u zgradama sa kolektivnim vodomjerima plaćaju naknadu po stanu2,002,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

 

PRIKLJUČNA TAKSA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU

 

R. br.Profil priključka   
Stambeni i stambeno – poslovni objekat (KM)Poslovni Objekat (KM)
1.100 mm237,50285,00
2.150 mm298,50351,00
3.200 mm460,00552,00
4.250 mm945,001.134,00
5.300 mm1.700,002.040,00
6.350 mm1.983,752.380,50
7.400 mm2.250,002.700,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

 

SAGLASNOST NA LOKACIJSKE USLOVE

Stambeni i stambeno poslovni  objekat (KM)Poslovni objekat (KM)
60,0090,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

 

SAGLASNOST NA ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

 

Stambeni i stambeno poslovni  objekat (KM)Poslovni objekat (KM)
60,0090,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.