Nadzorni odbor KP “Budućnost” a.d. Laktaši sastavljen je od tri člana:

Aničić, Bogoljub

predsjednik Nadzornog odbora

Vokić, Bojana

zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,

Škrbić, Dejan

član