Nadzorni odbor KP “Budućnost” a.d. Laktaši sastavljen je od tri člana:

Aničić, Bogoljub

predsjednik Nadzornog odbora

Ćelić, Suzana

zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,

Janjić, Mile

član