У КП “Будућност” а.д. Лакташи омогућена је измјена матичних података потрошача , према сљедећим ситуацијама:

Уз доле наведене податке потребно је доћи у КП”Будућност” и закључити кориснички уговор.

Потребно је доставити и сљедећу документацију:

 • Уговор о поклону или рјешење о насљедству
 • Копију личне карте

Уз доле наведене податке потребно је доћи у КП”Будућност” и закључити кориснички уговор.

Потребно је доставити и сљедећу документацију:

 • Рјешење о измјени намјене стамбене јединице (издато од надлежне опћине)
 • Рјешење о регистрацији правног субјекта (издато од суда)
 • ЈИБ
 • ПДВ број

Уз доле наведене податке потребно је доћи у КП”Будућност” и закључити кориснички уговор.

Потребно је доставити и сљедећу документацију:

 • Уговор о закупу
 • Рјешење о кориштењу пословног простора
 • Рјешење о регистрацији правног субјекта (издато од суда)
 • ЈИБ
 • ПДВ број

Уз доле наведене податке потребно је доћи у КП”Будућност” и закључити кориснички уговор.

Потребно је доставити и сљедећу документацију:

 • Уговор о купопродаји
 • Рјешење о регистрацији правног субјекта (издато од суда)
 • ЈИБ
 • ПДВ број

Уз доле наведене податке потребно је доћи у КП”Будућност” и закључити кориснички уговор.

Потребно је доставити и сљедећу документацију:

 • Рјешење о измјени намјене стамбене јединице (издато од надлежне опћине)
 • Рјешење о регистрацији правног субјекта (издато од суда)
 • ЈИБ
 • ПДВ број