Komunalna Radna Organizacija u osnivanju “Budućnost” Laktaši

Istorijat

Komunalna Radna Organizacija u osnivanju “Budućnost” Laktaši Odlukom SO Laktaši osnovana je 1979. godine. Pod tim nazivom posluje do 1996. godine kad prelazi u ODJKP “Budućnost” – Laktaši.

Prateći važeće zakonske i podzakonske propise, te imajući u vidu predstojeću privatizaciju, a naročito uzimajući u obzir tendenciju u evropskim zemljama da se vodovodi odvoje u zasebna preduzeća u odnosu na djelatnosti prikupljanja i odvoz otpada, Skupština akcionara Komunalnog preduzeća “Budućnost” akcionarsko društvo Laktaši 26.12.2008. godine, donijela je Odluku o promjeni oblika organizovanja ODJKP “Budućnost” Laktaši.

Sprovodeći navedenu Odluku, 30.04.2009. godine Društvo je registrovano u sudski registar Osnovnog suda u Banja Luci.

Preduzeće postoji od 1979. godine
Komunalna Radna Organizacija u osnivanju “Budućnost” Laktaši Odlukom SO Laktaši osnovana je 1979. godine.
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Prikupljanje i obrada otpadnih voda
Izgradnja objekata niskogradnje
Ostale djelatnosti kojim se Društvo može baviti
Komunalno preduzeće Budućnost a.d. Laktaši

Preduzeće danas

Društvo posluje pod nazivom Komunalno preduzeće “Budućnost” akcionarsko društvo Laktaši.
Osnovna djelatnost Društva:

  • Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode,
  • Prikupljanje i obrada otpadnih voda,
  • Izgradnja objekata niskogradnje.

 

Pored osnovne djelatnosti, preduzeće za potrebe korisnika vrši i prevoz pitke vode cisternom, crpljenje fekalnih otpadnih voda specijalnim vozilom, proizvodnju toplotne energije i ostale sitne usluge.

Ostale djelatnosti kojima se Društvo može baviti:

  • Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom,
  • Trgovina na veliko građevinskim mašinama,
  • Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje,
  • Trgovina na veliko alatom, kao što je ručni alat i drugo,
  • Spoljno-trgovinski promet, poslovi uvoza i izvoza iz okvira registrovane djelatnosti.

Ciljevi Društva su usmjereni na obavljanje djelatnosti za koje je registrovano. Postavljeni ciljevi moraju biti u skladu sa zahtjevima korisnika komunalnih usluga i lokalne zajednice, te zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.
U budućem periodu, prioritetni zadaci trebaju biti: očuvanje kvaliteta vode, kontinuirano snabdijevanje potrošača vodom, smanjenje gubitaka u mreži, te proširenje vodovodne i kanalizacione mreže.
Kako je eksploatacija prirodnih resursa, zagađivanje vode i okoline postalo globalni problem, neprekidno se mora raditi na razvijanju svijesti stanovništva kako bi se ovaj problem minimizirao.
Radni proces se odvija u okviru organizacionih jedinica u kojima  je trenutno zaposleno 64 radnika.