KP „Budućnost“ a.d. Laktaši vrši upravljanje i održavanje kanalizacionom mrežom u naseljenim mjestima Laktaši, Slatina i Trn sa ukupnom dužinom od 40.613 m kanalizacionih kolektora mješovitog i separatnog tipa različitih profila.

Kanalizacioni sistem „Laktaši“ ima oko 16.130 m kanalizacione mreže mješovitog tipa izgrađene uglavnom u užem urbanom dijelu naselja, te je na istom ukupno izvedeno 1.577 priključaka.

Kanalizacioni sistem „Slatina“ ima oko 4.500 m kanalizacionih kolektora, takođe mješovitog tipa. Na sistem je izvedeno 109 priključaka.

Kanalizacioni sistem „Trn“ ima ukupno 19.983 m kanalizacionih kolektora, a po načinu  prikupljanja i odvođenja otpadnih voda je separatnog i mješovitog tipa. Mješoviti tip kolektora ima 2.441 m mreže, a separatni 8.771 m fekalnog i 8.771 m oborinskog kolektora izgrađenih paralelno jedan uz drugi. U korisničkoj evidenciji KP „Budućnost“ trenutno su registrovana 228 korisnika (mjerna mjesta).

Pored navednog, KP „Budućnost“ a.d. Laktaši shodno raspoloživim sredstvima, redovno pruža usluge pročepljanja i usluge crpljenja septičkih jama svim licima prema zahtjevu, kao i po posebno zaključenim ugovorima, te  vrši redovno i vanredno održavanje sistema, pročepljanje, sanaciju i čišćenje kanalizacionih kolektora i šahtova.

Ukoliko ste zainteresovani da svoj objekat priključite na javni kanalizacioni sistem, možete nas kontaktirati na broj telefona 051/536-260 radi informisanja oko uslova priključenja.