Nadzorni odbor KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 29.03.2024. godine, donio je Odluku o sazivanju 12. vanredne sjednice Skupštine akcionara KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, koja je zakazana za dan 17.04.2024. godine sa početkom u 9,00 časova u sali Skupštine Grada Laktaši.

U nastavku se može preuzeti Odluka o sazivanju 12. vanredne sjednice Skupštine akcionara KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.

Saziv 12. vanredne sjednice Skupštine akcionara KP Budućnost a.d. Laktaši