Poštovani,

KP „Budućnost“ a.d. Laktaši vrši prethodnu provjeru tržišta za potrebe javne nabavke usluga održavanja motornih vozila, a u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama.

U vezi prethodno navedenog, u nastavku se nalazi specifikacija za predmetnu nabavku, te se pozivaju svi zainteresovani privredni subjekti da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na specifikaciju najkasnije do 08.04.2024. godine.

Prethodna provjera tržišta za javnu nabavku održavanje motornih vozila