KP „Budućnost“ a.d. Laktaši je izvršilo nabavku novog mini bagera marke Komatsu PC16R-3HS. Za pomenutu nabavku Preduzeće je izdvojilo 60.255,00 M sa PDV-om.
Radna mašina je nabavljena za potrebe izvođenja radova na terenu.
Kako se svakodnevno povećava broj potrošača i obim posla tako se ukazala potreba za nabavkom radne mašine koja će time što je nova povećati efikasnost obavljanja radnih zadataka u Preduzeću.
Ovom nabavkom Preduzeće je zanovilo opremu čime će se olakšati svakodnevno izvođenje radnih zadataka na terenu.