Nadzorni odbor KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 28.05.2024. godine, donio je Odluku o sazivanju 18. redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, koja će se održati dana 28.06.2024. godine sa početkom u 9,00 časova u sali Skupštine Grada Laktaši.

Kompletna Odluka o sazivanju 18. redovne sjednice Supštine akcionara KP „Budućnost“ a.d. Laktaši može se preuzeti u nastavku.

Odluka o sazivanju 18. redovne sjednice skupštine akcionara