KP „Budućnost“ a.d. Laktaši je u petak, 4. avgusta 2020. godine završilo sa izvođenjem radova na rekonstrukciji vodovodne mreže i priključaka u ulici Mladosti, naselje Slatina.

Dužina vodovodne mreže koja je zamijenjena iznosi cca 500 metara. Izvođenje navedenih radova omogućeno je kofinansiranjem između KP „Budućnost“ a.d. Laktaši i građana navedene ulice.

Rekonstrukcijom ovog cjevovoda stekli su se uslovi da domaćinstva koja se nalaze na pomenutoj lokaciji trajno i kvalitetno, u skladu s tehničkim propisima, riješe pitanje vodosnabdijevanja.