Pozivamo sve cijenjene korisnike usluga koji su vlasnici objekata koji se povremeno koriste (vikendice i slično), a posebno na području Slatine, Čardačana, Kriškovaca i Velikog Blaška i kod kojih je vodomjer smješten u zaključanom dvorišnom prostoru ili vodomjernom šahtu, ili je iz drugog razloga nepristupačan radnicima KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, da najkasnije do kraja mjeseca kontaktiraju Službu za očitanje i naplatu KP „Budućnost“ a.d. Laktaši radi očitanja stanja utrošene vode.

Služba za očitanje i naplatu može se kontaktirati na broj telefona 051/532-072.

Skrećemo pažnju korisnicima usluga da je, prema odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima i Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji, njihova obaveza da radnicima KP „Budućnost“ a.d. Laktaši omoguće nesmetan pristup mjernom instrumentu – vodomjeru koji se nalazi unutar nekretnine ili posjeda korisnika usluga.

Korisnici usluga mogu i sami očitati stanje utrošene vode na svom vodomjeru te isto prijaviti KP „Budućnost“ a.d. Laktaši putem telefona broj 051/532-072 ili na e-mail buducnostadl@teol.net