KP „Budućnost“ a.d. Laktaši obavještava korisnike usluga u Boškovićima da uvodi redukciju u isporuci vode svaki dan u vremenskom periodu od 7,00 do 21,00 čas, pri čemu će se svakodnevno pratiti stanje u količinama raspoložive vode.
Apelujemo na sve korisnike usluga da vodu koriste savjesno i racionalno, samo za osnovne životne potrebe.
Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na jedan od brojeva telefona Tehničke službe 051/536-260, 051/536-265 i 051/536-266.
Potrošači se mole za razumijevanje.