OBAVJEŠTENJE
KP „Budućnost“ a.d. Laktaši obavještava korisnike usluga koji se snabdijevaju vodom sa rezervoara u Drugovićima da se uvodi redukcija u isporuci vode dana 28.07.2022. godine do do dana 30.07.2022. godine do 09,00 časova, zbog tehničkih problema, odnosno kvara na pumpnim postrojenjima u Drugovićima.
Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na jedan od brojeva telefona Sektora za tehničke poslove 051/536-260, 051/536-265 i 051/536-266.
Potrošači se mole za razumijevanje.