KP „Budućnost“ a.d. Laktaši je u srijedu, 17. marta 2021. godine završilo sa izvođenjem radova na servisiranju, zamjeni filtera i ispune u filterima na izvorištu javnog vodovoda u Bakincima.
Izvođenje navedenih radova omogućeno je finasijskim sredstvima koja su obezbjeđena od strane Opštine Laktaši.
Domaćinstva koja se snabdijevaju sa javnog vodovoda u Bakincima dobiće zdravstveno i higijenski ispravnu vodu za piće.