Broj: 2307/22

Datum: 30.11.2022. godine

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU

BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 90/14 i 59/22), Ugovorni organ KP „Budućnost“ a.d. Laktaši objavljuje informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci tri frekventna regulatora s rekonstrukcijom elektro ormara, isporuka i ugradnja elektro opreme u pumpnoj stanici Amidžići.

Odredbom člana 21. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 90/14 i 59/22) propisano je da ugovor o javnoj nabavci robe može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u slučaju, kada izuzetno, zbog nedokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimum rokova za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak sa objavom obavještenja. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smije se dovesti u vezi sa ugovornim organom.

U predmetnom postupku primjenjuje se pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga što je došlo do havarije elektro ormara u pumpnoj stanići Amidžići, Veliko Blaško. Samim tim što nismo u mogućnosti da isporučujemo vodu u pumpnu stanicu Šušnjari gdje se dalje pumpa do pumpne stanice Babića Rijeka a zatim u rezervoar Slatina iz čega se obezbeđuje pitka voda za preko 1.500 korisnika. Zbog toga što pumpna stanica Amidžići nije u funkciji, Ugovorni organ je primoran da korisnike rezervoara Slatina snadbijeva iz baljalučkog vodovoda . Korištenje vode iz banjalučkog vodovoda povlači velike troškove za preduzeće , pošto plaćamo vodu prema protoku na vodomjeru, gubici na distributivnom sistemu, koji nisu zanemarivi, idu na našu štetu.

 

Tenderska dokumentacija zainteresiranim kandidatima je dostupna na pismeni zahtjev na e-mail: buducnostadl@teol.net.

Ista će zainteresiranim kandidatima biti proslijeđenja elektronskim putem.

  • 30. novembra 2022.by KP Budućnost a.d. Laktaši