KP „Budućnost“ a.d. Laktaši omogućilo je korisnicima usluga da račune za izvršene usluge dobijaju putem e-maila, čime se olakšava i ubrzava proces dostave računa. Dostava računa putem e-maila je besplatna.

Ukoliko želite da račune za vodu i kanalizaciju dobijate putem e-maila, potrebno je da popunite i potpišete obrazac zahtjeva koji možete preuzeti na internet stranici ili u prostorijama KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.

Ukoliko zahtjev podnose pravna lica, odnovno preduzeća, ustanove, preduzetnici, udruženja građana i slično, potrebno je da zahtjev bude potpisan od strane lica koje je ovlašteno za zastupanje tog subjekta i ovjeren pečatom.