Dana 29.06.2020. godine održana je 14. redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Budućnost“ a.d. Laktaši u sali Skupštine opštine Laktaši.

Skupštini akcionara je prisustvovao ovlašteni predstavnik većinskog kapitala Opštine Laktaši, predstavnik akcionara „Fortis grupa“ d.o.o. Banjaluka, Notar Milka Đaković,  te članovi organa upravljanja i radnici KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.

Na sjednici je, između ostalog, usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za 2019. godinu, Finansijski izvještaj Društva za 2019. godinu, Izvještaj Nezavisnog revizora o revizi Finansijskih izvještaja  za 2019. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Trogodišnji plan poslovanja Društva za 2020.-2022. godinu,  te Plan poslovanja Društva za 2020. godinu.

Takođe na sjednici je donesena Odluka o dopuni djelatnosti KP „Budućnost“ a.d. Laktaši i Odluka o izmjeni Statuta.