ISTORIJAT

Komunalna Radna Organizacija u osnivanju “Budućnost” Laktaši Odlukom SO Laktaši osnovana je 1979. godine. Pod tim nazivom posluje do 1996. godine kad prelazi u ODJKP “Budućnost” – Laktaši.

Prateći važeće zakonske i podzakonske propise, te imajući u vidu predstojeću privatizaciju, a naročito uzimajući u obzir tendenciju u evropskim zemljama da se vodovodi odvoje u zasebna preduzeća u odnosu na djelatnosti prikupljanja i odvoz otpada, Skupština akcionara Komunalnog preduzeća “Budućnost” akcionarsko društvo Laktaši 26.12.2008. godine, donijela je Odluku o promjeni oblika organizovanja ODJKP “Budućnost” Laktaši.

Sprovodeći navedenu Odluku, 30.04.2009. godine Društvo je registrovano u sudski registar Osnovnog suda u Banja Luci.

PREDUZEĆE DANAS

Društvo posluje pod nazivom Komunalno preduzeće “Budućnost” akcionarsko društvo Laktaši.

Osnovna djelatnost Društva:

  • Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode,
  • Prikupljanje i obrada otpadnih voda,
  • Izgradnja objekata niskogradnje.

Pored osnovne djelatnosti, preduzeće za potrebe korisnika vrši i prevoz pitke vode cisternom, crpljenje fekalnih otpadnih voda specijalnim vozilom, proizvodnju toplotne energije i ostale sitne usluge.

Ostale djelatnosti kojima se Društvo može baviti:

  • Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom,
  • Trgovina na veliko građevinskim mašinama,
  • Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje,
  • Trgovina na veliko alatom, kao što je ručni alat i drugo,
  • Spoljno-trgovinski promet, poslovi uvoza i izvoza iz okvira registrovane djelatnosti.

Ciljevi Društva su usmjereni na obavljanje djelatnosti za koje je registrovano. Postavljeni ciljevi moraju biti u skladu sa zahtjevima korisnika komunalnih usluga i lokalne zajednice, te zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

U budućem periodu, prioritetni zadaci trebaju biti: očuvanje kvaliteta vode, kontinuirano snabdijevanje potrošača vodom, smanjenje gubitaka u mreži, te proširenje vodovodne i kanalizacione mreže.

Kako je eksploatacija prirodnih resursa, zagađivanje vode i okoline postalo globalni problem, neprekidno se mora raditi na razvijanju svijesti stanovništva kako bi se ovaj problem minimizirao.

Radni proces se odvija u okviru organizacionih jedinica u kojima  je trenutno zaposleno 64 radnika.

 

Dokumenti: