OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

470-1-1-59-3-20/22

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:8.7.2022. u 13:18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KOMUNALNO PREDUZEĆE „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

IDB/JIB: 4401147850009

Kontakt osoba/Služba za kontakt : Vid Jež, Goran Grubišić

Telefon: (051) 532-072

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

296000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka cijevi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

44000000-0

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.07.2022.

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme: 25.07.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto: Karađorđeva br. 63, Laktaši

Datum i vrijeme: 25.07.2022. 12:30