KP „Budućnost“ a.d. Laktaši upućuje apel potrošačima da u narednom periodu, zbog najavljenih niskih temperatura, zaštite vodomjere i unutrašnje vodovodne instalacije od smrzavanja.
Potrebno je toplotno izolovati vodomjere postavljanjem termoizolacionog materijala preko vodomjera kao što su stiropor, daske, staklena vuna ili slama.
Preporučujemo korisnicima da provjere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni, te da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomjera i vode u cijevima.
Isto tako, treba povesti računa i o unutrašnjim vodovodnim instalacijama i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cijevi u prostorijama domaćinstava koja se ne zagrijavaju.
Dvorišne česme bi trebalo isključiti u pomenutom periodu, a vanjske vodovodne instalacije trebalo bi isprazniti ili preventivno i blagovremeno zaštititi.
Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se periodično boravi i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Preporučljivo je zatvoriti vodu, prekontrolisati unutrašnje instalacije, te ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja cijevi.
Podsjećamo da su korisnici prema Odluci o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji u obavezi da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomjera ka objektu i u samom objektu).
Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na jedan od brojeva telefona Tehničke službe 051/536-260 ili 051/536-263.