Rb. O P I S Cijena KM

Cijena sa
PDV (KM)

1. sat vibro nabijača sa radnikom

42,74

50,00

2. sat vibro ploče sa radnikom

34,19

40,00

3. sat valjka sa radnikom

42,74

50,00

4. sat „HONDE“ crpne pumpe sa radnikom

42,74

50,00

5. cisterna za pranje ulice zapremine 8 m3 sa dva radnika

85,47

100,00

6. sat rada NK radnika

8,55

10,00

7. sat rada KV radnika

12,82

15,00

8. sat rada VK radnika

15,38

18,00

9. sat rada STRUČNOG LICA

17,10

20,00

10. izlazak na teren sa upotrebom vozila

25,64

30,00

11. pročepljanje kanalizacije u objektu ručno-sajla

34,19

40,00

12. pročepljanje kanalizacije u objektu mašinski – sajla

59,83

70,00

13. isključenje objekta sa vodovodne mreže po zahtjevu

34,19

40,00

14. ponovno priključenje objekta na vodovodnu mrežu po zahtjevu

34,19

40,00

15. ponovno priključenje objekta na vodovodnu mrežu u šahtu – zbog ne plaćanja računa

51,29

60,00

16. ponovno priključenje na vodovodnu mrežu na liniji

239,32

280,00

17. isključenje objekta sa kanalizacione mreže u revizionom šahtu

42,74

50,00

18. VIBRO IGLA sa radnikom –pumpani beton po m3

8,55

10,00

19. rad ROVO KOPAČA po satu

85,47

100,00

20. rad MINI BAGERA po satu

68,38

80,00

21. rad KAMIONA – KIPER po satu

59,83

70,00

22. CISTERNA ZA PROČEPLJANJE KANALIZACIJE po satu

119,66

140,00

23. CISTERNA ZA CRPLJENJE SEPTIČKIH JAMA

-do 3 km po cisterni

-od 3 do 10 km po cisterni

-preko 10 km po cisterni

47,00

59,83

71,80

55,00

70,00

84,00

24. crpljenje septičke jame „MARBO“ d.o.o. Laktaši

94,02

110,00

25. crpljenje septičke jame AUTOPRAONAMA

-do 3 km

-preko 3 km

59,83

71,80

70,00

84,00

26. SJEKAČ ASVALTA po satu rada

81,20

95,00

27. -iskop kanala u terenu III kategorije

po m̕ (širina rova 16 cm).

-zatrpavanje kanala (istog)

1,71

0,43

2,00

0,50

28. -iskop kanala TRAKTOROM SA FREZOM u terenu III

kategorije po m̕ (širina rova 16-30 cm)

-zatrpavanje kanala (istog)

2,14

0,60

2,50

0,70

29. rad KOMPRESORA po satu sa radnikom

59,83

70,00

30. PODBUŠIVANJE saobraćajnice po m̕

profil rupe 100 mm

profil rupe 150 mm

 

29,92

51,29

 

35,00

60,00

31. Iskop kanala mašinski u terenu III kategorije po m3

9,50

11,12

32. Nabavka i ugradnja pijeska (muljika) po m3

25,00

29,25

33. Uklanjanje asvaltnih površina po m2 (prevlaka prosječne debljine 7 cm)

15,00

17,55

34. Obnavljanje asvaltnih površina po m2 (prosječne debljine 7 cm)

32,00

37,44

35. Uklanjanje betonskih i sličnih površina po m2 (prosječne debljine 10 cm).

17,00

19,89

36. Obnavljanje betonskih i sličnih površina po m2 (prosječne debljine 10 cm).

35,00

40,95

37. Odvoz viška zemlje na deponiju udaljenosti do 10 km

9,00

10,53

38. Izrada prstenastog uzemljenja DV ili TS po m

(iskop kanala i zatrpavanje)

3,50

4,09

39. Izrada uzemljenja NN stuba po m

(iskop i zatrpavanje)

3,00

3,51

40. Iskop temelja za TS mašinski po m3 sa odvozom zemlje

do 10 km udaljenosti

10,50

12,28

41. Nabavka dovoz i ugradnja betona MB 20 po m3

do 10 km udaljenosti

130,00

152,10

42. Nabavka dovoz i ugradnja betona MB 20 po m3

preko 10 km udaljenosti

136,50

 

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

Rb. O P I S Cijena KM

Cijena sa
PDV (KM)

1. malterisanje po m2 – samo rad 8,55 10,00
2. krečenje po m2 – samo rad 2,14 2,50
3. postavljanje keramičkih pločica (srednje klase) po m2 12,82 15,00

 

PREVOZ VODE

Rb. O P I S Cijena KM

Cijena sa
PDV (KM)

1. Prevoz vode cisternom zapremine 8 m3

– do 5 km

– od 5 do 10 km

– od 10 do 15 km

– od 15 do 20 km

– od 20 do 25 km

– od 25 do 30 km

– preko 30 km

 

51,30

68,38

89,74

119,66

128,21

149,57

170,94

 

60,00

80,00

105,00

140,00

150,00

175,00

200,00