zahtjev-za-vodovodnu-saglasnost

SAGLASNOST NA LOKACIJSKE USLOVE

Stambeni i stambeno poslovni  objekat (KM) Poslovni objekat (KM)

60,00

90,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

SAGLASNOST NA ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

 
Stambeni i stambeno poslovni  objekat (KM) Poslovni objekat (KM)

60,00

90,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.