Nadzorni odbor KP “Budućnost” a.d. Laktaši sastavljen je od tri člana:

  • Aničić Bogoljub, predsjednik Nadzornog odbora,
  • Ćelić Suzana, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
  • Janjić Mile, član.